Välkommen

Nu ska Stockholms förskolor bli kemikaliesmarta. Välkomna med på en rundvandring på förskolan med fokus på kemikalier som kan finnas där.

Ta er igenom ett rum i taget. Det som väntar är frågor, text och filmer. I filmerna berättar experter från kemikaliecentrum på Miljöförvaltningen i Stockholm om skadliga ämnesgrupper och var i förskolemiljön de finns. Det ges också konkreta tips på vad som kan göras för att minska exponeringen.

Lycka till!

Denna webbutbildning är licensierad under en
Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

Creative Commons-licens